Видео

Разбор приказа 464. Фрагмент 15

Разбор приказа 464. Фрагмент 14

Разбор приказа 464. Фрагмент 13

Разбор приказа 464. Фрагмент 12

Разбор приказа 464. Фрагмент 11

Разбор приказа 464. Фрагмент 10

Разбор приказа 464. Фрагмент 9

Разбор приказа 464. Фрагмент 8

Разбор приказа 464. Фрагмент 7

Разбор приказа 464. Фрагмент 6

Разбор приказа 464. Фрагмент 5

Разбор приказа 464. Фрагмент 4

Разбор приказа 464. Фрагмент 3

Разбор 464 приказа. Фрагмент 2

Разбор 464 приказа. Фрагмент 1

Разбор ФГОС СПО 27.02.07

Разбор ФГОС СПО 27.02.07. Скринкаст 1

Разбор ФГОС СПО 27.02.07

Скринкаст 2